علی ( ع ) :

زندگی دو روز است : یک روز با تو و یک روز بر علیه تو ، روزی که با توست مغرور مشو و روزی که بر علیه توست مایوس مشو .

 

پ.ن »» وای بر ما !