تو به تمام مسخرگی این تاتر خندیدی اما به نظر من خیلی هم قشنگ بود . دیشب هم سر آن فیلم اگر بدانی یک کلوم از فحشهایت را هم قبول نداشتم . همینکه مدتیست همه چیز یکجورهایی کیفورم میکند ، خودم را دوست دارم . همینکه خودم را دوست دارم ، بعدش تو را دوست میدارم دیگر . همینها خوبست دیگر . چه میخواهم دیگر . همینها خوب است . خیلی هم خوب است .

پ.ن : تا حالا نشده بود فکر کنم ، خلقت تمام آدمها و وقوع تمام اتفاقها برای پیام رسانی به من است ! خیلی خودخواهانه است شاید به قلم ، اما به عمل یک چیزیستها ... یک چیز دیگر .  روش خوبیست ، یکجورهایی متفاوت است . یکجورهایی هم خیلی پیام میرساند و آدم انقدر توی سیل پیامها قاطی میشود که وقتی برای اندیشه های احمقانه نمیماند !