امروز سر کلاس جشن برای دانشجوهای خارجی فوق لیسانس از مصر و آمریکا و استرالیا و فنلاند و نروژ و آلمان و فرانسه و ایتالیا و چین و ژاپن و ... آدم بود . من احساس فوق العاده ای داشتم . اینکه دنیا میتونه چقدر بیمرز باشه !