از تابستون تا حالا که من اومدم


میشه چیزی تو مایه های ۶،۷ ماه

و تو این مدت خیلی از دوستا

یا ازدواج کردن

یا در شرفشن

آدما وقتی ازدواج میکنن عوض میشن زیاد

یه جور دیگه میشن

نمیدونم

خویه یا بد

.

آدما وقتی بزرگ میشن

یه جور دیگه میشن

که نمیدونم خوبه یا نه

فقط بعضی وقتا

به نظرم خیلی دلگیره

.