امروز سر کلاس سوئدی حرف کشید به فحش دادن و خانوم معلم گفت که یه کمی بهتون فحش سوئدی یاد بدم . توی سوئد برعکس آمریکا که بعد از هر کلمه از فا..ینگ و مادرفا...ر و اینا استفاده میکنن ما فحشهامون همه ریشه ی مذهبی دارن و سکس و متعلقات دغدغه ای بغرنج نیست که بخواد تبدیل به فحش بشه .از بچه های آلمانی و انگلیسی که پرسید اونا گفتن ما درباره ی سکسه بیشتره فحشامون . پاکستانی گفت راجع به همین!چینی گفت من هیچ کامنتی نمیخوام بدم .از امیر پرسید وات ابوت ایران؟ و امیرم گفت سیم از اینگلند . منم نخواستم نظرشو کامل کنم چون بهتر بود ناقص بمونه . اما خداییش از ابوالفضل عباس به کمرت بزنه تا به جهنم تا پدرسگ و مادر گربه وانواع آنچه در چاه توالت پیدا میشه تا قسمتهای مختلف بدن خود و سایر اقوام و صرف انواع فعلها با اینها و فلان و فلان فلانهایی که دوستان عزیز اروپایی اینجا از عزیزان ایرانی یاد میگیرن و گاهی انقدر با لبخند نثار میکنن که آدم نمیدونه چه عکس العملی نشون بده !من مشکل خاصی با این قضیه ندارم .هرکسی باید بتونه وقته وقوع عصبانیت به نحوی درخور ، تخلیه انجام بده ..فقط داشتم فکر میکردم اگه ما تو همه ی ابعاد زندگی انقدر پروپیمون همه ی وجوه رو میدیدیم عجب ایرانی بود