میدونی ؟
خیلی خوبه که همه ی آدما تو یه چیز مشترکن ...
و
اون اینه که همه با هم فرق دارن .