١٣٨١-تهران-ایران :وقتی در دانشگاه نبودم ، پشت به هرچی صدای گاو و زنگوله و خورشید و بهار و گل ، درس و درس کردم که برم دانشگاه .

١٣٨٨-لوزان-سوییس : الان که در دانشگاهم ، دوست دارم پشت کنم به هرچی درس و درس و برم دنبال صدای گاو و زنگوله و خورشید و بهار .

نتیجه : عدم تجربه ، موجب مرض است .