می دونی عزیز جون ؟ این نیز بگذرد مثل خیلی چیزای دیگه که بگذشت . میدونی ؟ ما راجب قانونای دنیا اشتباه کردیم . یه جور دیگه فکر میکردیم ، یه جور دیگه بود . آره ، خب البته تقصیر خود خودمونم که نبود ، بچه تر که بودیم انقدر گوشمونو با قصه های قشنگ قشنگ پر کردن که فکر کردیم ...

آره عزیز ، این نیز بگذرد . زیاد خودتو ناراحت نکن ، اینجوریه دیگه . رسم اینه .

نمیدونم چرا خدا راجب همه که نه ، اما راجب خیلیا ظاهر و باطنو متفاوت ... چی بگم ؟

هی ازم میخوای حرف بزنم ، اما آخه ...

آره ، این نیز بگذرد . نمیدونم باید بهت بگم واسش دعا ی بدترینارو بکن یا بگم راحت ببخشش . یعنی دقیقا هنوز نمیدونم کدومش بهتره . قشنگیه جمله ای میگه خب بخشش اما ... ، احساس آدم بعضی وقتا یعنی کاملا نقیض عقلشو میخواد ... خب ...

آره ، این نیز بگذرد . فقط بهت میگم زیاد جالب نبود ، حیفه اشکاتو حروم کنی ... خب ، بازم نمیدونم واقعا باید چی بگم ...

آره عزیز ، فقط بگم زیاد خودتو ناراحت نکن ، از { آدم } هرکاری ممکنه . پس ... سعی کن بیخیال ، فقط یادت باشه بعضی چیزا فقط مال تو قصه هاست ، فقط مال تو قصه ها ...

آره ، بعضی چیزا فقط مال تو قصه هاست عزیز ... این نیز بگذرد ...