خداییش من آدم خوش شانسیم .

کوفتی بازی درنیارم حقیقتن .

اوناییم که اسمشو شاید آدم بتونه بذاره ناکامی ، بعدنترا میشه تعبیرش کرد به شانس خوب !

 من عاشق این نسبیتم . لامصصب درستترین مفهومی بوده که تاحالا تو زندگیم مطلقن درست بوده :!