لذت بخشه ، زندگی رو میگم ، اونم نه کم ، خیلی ، اصلا بیا فکر کنیم با تموم وجودش لذت بخشه ...

شروع میکنیم ...

از کجاش ؟

از همینجا ...

از این همه انسانهای خوب و راستین دورمون ، اصلا چرا بریم راه دور ... از خودمون شروع میکنیم ... که انقدر قشنگ و صمیمانه بقیه ی آدمارو فقط واسه ی خودشون دوست داریم ، نه که واسه ی خودمونا ، فقط واسه ی وجود خودشون ،به که چقدر گلیم ، جدی که به به ... از این همه صداقت دورمون ، از این همه عشقای پاک و راستین ، آره ، از این همه عشقای کامل ، عجب که مدعیانی هستیم ماها ... کارمون بیسته بیسته .

یعنی چرا دیر فهمیدم که ماها کارمون انقدر درسته .. ماشالله که همه کلی نسخه پیچ این و اونیم ... نه جدی که باریکلله ... درعرض چند دقیقه یا شایدم ساعت انقدر قشنگ ژن دکتری نهفتمون بیدار میشه که :

آره فلانی جون ، تو که نباید غصه بخوری ، این زندگی انقدر کوفتیه که فقط باید توش دستشویی کنی ، پس پاشو پاشو کوچولو ، بابات مرده ؟ ، ننت مرده ؟ ، دوستت سرش بلایی اومده ؟ ، عشقت داغون شده ؟ ،از روزگار بیوفایی دیدی ؟ ،خونت خراب شده ؟، بیخیال بابا ، همینه دیگه ، قرار نیس که همیشه همه چی بر وفق مرادت باشه و... و در جای دیگه میگیم اصلا هم زندگی بد نیست ، صدای بلبلها ، تابش خورشید ،به قول استاد که میگه اسکای ایز بولو اند سان ایز شاینینگ ، همه میگویند زندگی بس زیباست ...

 این چند کلمه نسخه ی سخت ترین رنجهاست یعنی ؟...

هرروز انسانهای خوب و خوبتر بیشتر میشن ، پسرهای خوب و دخترهای بهتر ... یا شایدم دخترای خوب و پسرهای بهتر ... چه فرقی میکنه ؟ مهم اینه که آدما هرروز دارن بهتر میشن ...

همه فقط و فقط راست میگن ،  دروغ چیه ، آخه هیچکیه هیچکی دروغ نمیگه . گرگ و روباه چیه دیگه ؟ همه انقدر خوبن که ...

از مردای عزیزو خوب و باغیرت راه آهن و  شوش بگیرم که با دیدنشون یاد اون فیلم قدیمیا و سیبیلای کلفتی میفتم که نشوندهنده ی غیرت مردونه بود ، حیف که فقط فیلمن ... بیا بالا تا میدون ولیعصر و پیرمردای کاملا فرهیخته و باکمالاتش حتی... پیرمردان ... خدای من ... بیا بالا تا پسرای قشنگ ونک و شهرک غرب و جردن ... خیلی مهربونن ... انقدر با محبت  میخوان همراهیت کنن که یه وقت نکنه تو راه کسی بخواد اذیتت کنه  ... انقدر خوبن که در پناه اونا خیلی کلمه ها واست بی معنی میشه ... و تموم این چیزا که دیده میشن فقط و فقط یه هدف پشتشه و اونم صفا و بامرامی بچه هاس...همین ... اصلا خیابون بندی چیه که من میکنم ؟ همه خوبن هم پسر بچه های خوب پرن ، هم مردای خوب ، هم پیرمردای خوب ... همه در همه جا خوبن .

از اونوراون دخترای قشنگ و رنگارنگیو میگم که از خونه بیرون اومدنشون فقط واسه ی این معنیه که به سوی کشف  یاران عاشق  در کوی و برزن بشتابند ...  در زندگی آیا فقط به دنبال یک چیزباید بود ؟ ... نه تقسیم بندیه جنسیتی هم شاید اشتباهه ، همه خوبن ...

 

به به ، عجب زندگی شیرینی ... عجب هوای پاکی ... عجب حلقه های محکم انسانیتها ... عجب  انسانیتی ...

دلم برا روزنامه نویسها میسوزه فقط ... انقدر آدما خوب شدن که دیگه صفحه های حوادثشون خالی مونده و گزارشگراشون بیکار ...

دیگه هیچ چیزی نیست از تلخی برای نگارش ... دیگه نه پسری هست که برای اینکه دخترمورد علاقش اونو دوست نداشته رو صورتش اسید بپاشه  ... گفتم که عشقای این دوره در اوج کماله ، الحق که عشقه ...  نه گروههای کرکس و خفاش شبی برای تجاوز ... نه مادری که برای پول ،دخترش رو وادار کنه به ازدواج با یه حیوون ، نه شهلایی که ...

به به ...

عجب زندگی عسلی ... دقیقا مزه ی شکلاتای موردعلاقمو میده ...

باورم نمیشه که انقدر آدما دارن باحال میشن ... از چندین صد سال پیش هی جد در جدمون و اینا میخواستن که تبعیض جنسیتی رو از بین ببرن . این مردا انقدره مهربونن که فقط به فکر مساوات حقوق انسانها هستن و شاید زنها هم  ...خلاصه میخوام بگم این طرح تساوی هم اجرا شد . یعنی مرد = زن . آره دیگه ، همجنسا هم میتونن باهم ازدواج کنن چون مرد=زن، اما من انگار معنی ای که از تساوی تو ذهنمه با این فرق داره... شایدم من دارم اشتباه میکنم ...بهشون حق تقبل فرزند هم داده میشه ،فکر کن چقدر شیرینه که ظرف چند سال دیگه بچه هایی هم هستن که دو تا مامان یا دو تا بابای شرعی دارن ... یعنی معنی پر معنی مامان و بابا هم هوتوتو،  مثل خیلی چیزای دیگه شاید ...به به ... خدای من... نه جدی، ما رشدمون راستی راستی صعودیه ... به به ... به به ... بازم به به ...

مرسی به این همه تمیزی و قشنگی و یه مرسی صمیمانه هم به پدر و مادرم که زحمت آوردنمو به این بهشت حقیقی کشیدن .

.........

ببینم ، حالا راستکی بین این آدما خوب موندن و معتقد موندن به اصول و خوبی  درسته ؟؟؟

یا درست تر اینه که باید همرنگ جماعت شد ...

یعنی ممکنه تو یه آینده ی نه چندان دور انقدر اوضاع قشنگ بشه که حتی آینه ها هم دروغ بگن ؟

یعنی آره ؟؟