میگه :

نشانی از چشمان تو در آسمانست

نشانی از نگاه تو به جان بیکرانست

عبوری از صدای تو و

های های های تو در انتظار جان بیقرار من

غباری از نگاه تو

و آسمانی از بهار تو

به پیکر کبود ابر

....

اینا رو معلم پیانو میخونه با سام مک کلین