آماده شده بود خانوم دوبوآر ، آقای سارتر را که دید 

و آقای سارتر ، که دوبوآر را دید

رساله ی عشق افلاطون را پست مدرنوار مینویسیم  و اسمش را میگذاریم رساله ی عشقِ ِ ؟ .

و اینبار نه در یونان که در ؟ .

و نه با می ، که با ؟ ...

که با می .