بیا سرخپوست بشیم .

آتیش ...

رقص ...

طبیعت ...

هیجان ...

زندگی ...

طبیعت ...

میخوام امتحان کنم ، ببینم تو این دنیا با این وضعیت شیک میتونم عین تولتکی ها فکر کنم .

و اگه واقعا تونستم ...

و اونوقت ...

زندگی رو ... هنوزم لبریزشم...