از کتاب نامه به کودکی که هرگز زاده نشد :

 

... اگه دختر به دنیا بیای باید خیلی چیزا رو یاد بگیری . اول از همه باید خیلی بجنگی تا بتونی بگی اگه خدایی وجود داشته باشه میشه مثل یه پیرزن موسفید یا یه دختر خیلی قشنگ نقاشیش کرد . خیلی باید بجنگی تا بتونی بگی وقتی حوا سیب ممنوعه رو چید گناه به وجود نیومد ، اون روز یه قدرت باشکوه متولد شد که بهش نافرمانی میگن . خیلی باید بجنگی تا بتونی بگی تو تنت چیزی به اسم عقل وجود داره که دوس داری به صداش گوش بدی .

 

... اگه تو پسر به دنیا بیای هم خوشحال میشم .اونوقت مزه ی بردگی و بعضی تحقیرا رو نمیچشی ، کسی تو تاریکی نمیتونه بهت تجاوز کنه ، کسی به تو نمیگه گناه اون روزی درست شد که حوا سیب ممنوع رو چید . لازم نیست بجنگی و ثابت کنی که میشه خدا رو مث یه پیرزن موسفید نقاشی کرد نه یه پیرمرد ریش سفید . اما خب ... چون ریش داری اگه نوازش بخوای یا گریه کنی همه بهت میخندن ! بهت دستور میدن تو جنگا آدم بکشی یا خودت کشته بشی . چه بخوای و چه نخوای تو رو تو ظلم و ستمای عتیقشون شریک میکنن .

 

...  قلب و مغز آدما جنسیت نداره ... ؟