هرسال دم عید ... آدما چقدر نو شدنو دوس دارن ، خوشحالم که هنوز هممون با هم تو یه سری چیزا اشتراک داریم ... دلم میخواد خیلی چیزا رو بریزم دور ، گفتم که ، هنوز با همدیگه کلی اشتراک داریم ، بیا با هم بریزیم دور ، باشه ؟ ...

 

ماه اسفند دیدی چه هیاهویی میشه ؟ مغازه ها ، خیابونا ، کادو فروشیا ،  روزای آخرش هممون مهربونیم ، هممون یه لحظس که میشینیم ، چند لحظه ی قبل سال تحویل چقدر مقدسه ؟ همه ی آدمای اینجا نشستیمو داریم دعاها و آرزوهای خوب میکنیم ، هممون داریم خوب خوب فکر میکنیم ، هممون ... چد دقیقه یا شاید ثانیه هممون ... هممون تو دعاهای خوب شریک میشیما ... تا حالا به این نیروی همه ای فکر نکرده بودم ... بیا واسه همه آرزوهای خوب کنیم ... هنوز با همدیگه کلی اشتراک داریم،  بیا باهم آشغالا رو بریزیم دور ، باشه  ؟ ...

 

فکر که میکنم میبینم چند دقیقه واسه اون همه آرزو و دعا کمه ... فقط چند روز دیگه مونده ، به اون لحظه ای که بومب ... سال جدید ... به اون لحظه های کوتاه مقدس ... خیلی زود میگذره ، مثل این پنج ترم دانشگاه که عین برق گذشت ، مثل اون شبای غم ، مثل اون موقع که  شعر شهیار میخوندی ، مثل اون راه رفتنای طولانی اما زودگذر ، مثل حرف زدنا ، دل تنگ شدنا ، مثل خیلی چیزای دیگه ، مثلاین سه ترم باقیمونده که سریعتر میگذره ، مثل همه ی روزای مهربونی ، اصلا مثل همه ی عمر ، هنوز با همدیگه کلی اشتراک داریم،  بیا منفیارو با هم بریزیم دور ، باشه ؟...

 

هممون با هم میدونی چقدر قوی میشیم ؟ ...  هنوز با همدیگه کلی اشتراک داریم،  بیا منفیارو با هم بریزیم دور ، باشه ؟..

 دیدی ... نهایت تناقضیم ... حتی نو هم که میخوایم بشیم دلمون واسه اون کهنه ها تنگ میشه ... وقتی میریم دلمون واسه بودن تنگ میشه ، وقتی هستیم دلمون واسه رفتن ...

وقتی آزادیم دلمون واسه ی وابستگیا تنگ میشه، وقتی وابسته ایم دلمون واسه آزادی ..وقتی رویا میبینیم دلمون واسه واقعیت ، وقتی واقعی هستیم دلمون واسه رویا ...

حالا نمیدونم ، باید دلم تنگ بشه یا نه ؟ گاهی وقتا نمیدونم دلم باید برا دلتنگ شدن تنگ نشه ... حالا دلم واسه نو شدن تنگ شده ، میدونی که هممون یه جورایی همین سیکلو داریم ... خب ... گفتم که هنوز با همدیگه کلی اشتراک داریم،  بیا نو بشیم ، باشه ؟ ...

راستی یه سوال ؟ فکر میکنی زندگی با آدمایی بهتره که ازت هیچ انتظاری ندارن و در نتیجه همیشه خودتی یا زندگی با اونایی که ازت انتظارات دارن و گاهی مجبوری به جای خودت یه جورایی طوری رفتار کنی که اونا میپسندن ؟