اونا دارن چوبه ی دار رو علم میکنن ،

25 دقیقه وقت دارم .

 

25 دقیقه دیگه تو جهنم ام .

24 دقیقه وقت دارم .

 

خب ، یه کم لوبیا پخته بم دادن که گشنه نمیرم .

23 دقیقه وقت دارم .

 

میدونی ! ... هیچکی ازم نمیپرسه چه حالی دارم .

22 دقیقه وقت دارم .

 

به فرماندار نامه نوشتم ، به اون لعنتی ،

اوخ ، همش 21 دقیقه دیگه .

 

کلونتر میگه " دوست دارم ببینم چه جوری میمیری " ،

19 دقیقه وقت دارم .

 

بهش خندیدم و تف انداختم تو صورتش ،

18 دقیقه وقت دارم .

 

به قاضی تلفن زدم ، التماس کردم .

17 دقیقه وقت دارم .

 

اون گفت " دو هفته دیگه تلفن بزن ، نه ، سه هفته دیگه " .

16 دقیقه وقت دارم .

 

وکیلم میگه "ببخشید ، متاسفم که این پرونده رو باختم "

15 دقیقه وقت دارم.

 

خب اگه باختی و متاسفی ، پس بیا جاتو با من عوض کن .

14 دقیقه وقت دارم .

 

حالا کشیش هم اومده تا برام دعا بخونه .

13 دقیقه وقت دارم .

 

اون از آتیش جهنم حرف میزنه ، ولی من خیلی سردمه .

12 دقیقه وقت دارم .

 

حالا دارن طنابو امتحان میکنن ، پشتم یخ زده .

11 دقیقه وقت دارم .

 

طناب لعنتی امتحانشو پس داد ،کارش درسته .

10 دقیقه وقت دارم .

 

ممکنه عفو بم بخوره و آزاد شم .

9 دقیقه دیگه هنوز مونده .

 

ولی سینما که نیست ، پس میگن " ولش کن یارو رو "

8 دقیقه دیگه وقت دارم .

 

حالا دارم از نردبون میرم بالا ، پاهامو بستن .

7 دقیقه دیگه مونده .

 

باید مواظب پله ها باشم ، وگرنه پام میشکنه .

6 دقیقه دیگه مونده .

 

پاهام طناب پیچه ، گردنم وسط گره س .

5 دقیقه وقت دارم .

 

یکی بیاد طنابو واز کنه ...

4 دقیقه وقت دارم .

 

کوهها را نگا ! عجب آسمونی !

3 دقیقه وقت دارم .

 

لامصب ، چه روز قشنگیه برا مردن .

هنوز 2 دقیقه دیگه دارم .

 

صدای لاشخورا میاد ، قارقار کلاغا میاد .

1 دقیقه وقت دارم .

 

حالا تاب میخورم ، برو که رفتیم ...

دیگه وقت ندارم .

 

                                                                                " شل سیلور استاین "