به فروغ عزیزم

1 ) ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد 

http://www.youtube.com/watch?v=1gh2d6vFuwY

2 )

حزن زنانگی را نوشاندی به قلم

 کتابش کردی

 لطیف،  ملایم

 بدون قاب اصالت وزن

 بدون قاب اصالت پیچیدگی

 رگهای آبی را شعر کردی

 کلاغی که پرید را شعر کردی

 زن عابر زنبیل به دست را شعر کردی

 که ورق بزنم

 در لحظه های اوج و حضیض دخترکانه گیم 

 که ورقم بزند

...

 عشق زنانه را پوشاندی به کلام

رقاصش کردی

 شاد ، بی پروا 

 بدون قاب باید و نباید

 به جفت گیری گلها اندیشیدی

 بدون قاب سانسور

 روانی عشق را نامه کردی

 خط به خط

 دل دادی

به عشق

قلم دادی

زندگی دادی

به عشق

 در قرن بیست و یک

...

ایمانت را

 نه به فصل گرم

نه به پایان

 که وصیت نامه ی آغاز فصل سرد کردی

و  باقی گذاشتی

به زیبایی

که بخوانم

حرف به حرف

که بخوانیم

که بخوانند

...

تنها صدا نبود که ماند

 واژه هایت ماند

چشمهایت ماند

و نمای خندان سیگار به دستت 

که

معشوقه ی دیوار من است

....

/ 2 نظر / 13 بازدید
سروده

بسیار زیبا بود. تنم مور مور شد...

hadi

besyear jaleb angiz