آدم های دسته اول

آدم های دسته دوم

آدم های دسته سوم

:)

/ 4 نظر / 22 بازدید
Oliera

خدا هم ما آدما رو به سه دسته تقسیم کرده و توی سوره ی واقعه به ترتیب شرح داده. ولی تو هنوز چیزی از مشخصات آدمای کتگورایزد شدت ندادی. بابایی

آرمان

ما که تو زیر گروه هستیم نه ؟ آپم

سحر

to categorize is to reduce.