/ 2 نظر / 17 بازدید
ایمان

هزار آفرین! مادر، همیشه در ته هر چیزی دنبال جای پای معصیتی میگردد!

saba

خاک تو سرت سیاه رنگ عشقه من جای تو بودم همیشه می پوشیدم بهم سر بزنsabafarzane@yahoo.com[قلب][قلب]