در من دست و  پا می زنم

وقتی خالی از ع ش ق م

باتلاقیست این من

در من شنا می کنم

وقتی ع ا ش ق م

دریاییست این من

در من شلپ شلوپ می کنم

وقتی م ع ش و ق م

حوض کوچکیست این من

در من حبس می شوم

گاهی هم

زندانیست این من

 

/ 0 نظر / 26 بازدید