اون نوری که روی زمین بود و شخصیت قهرمان انیمیشن بریو دنبالش می دوید  از جای الکی ای شاید نیومده بود؟ 

پیتر از اول تا آخر کلاس حداقل ده بار شگفت زده می شه و حداقل ده بار می گه WOW

استاد من تا حالا یکبار هم جلوی من شگفت زده نشده. تو این سه سال و خورده ای حتا یکبار هم نگفته wow

نور رو نمی دونم، اون بریو بود.  ولی من دارم می رم دنبال اون چیز توم

زین پس

تا

همه ی عمر 

/ 0 نظر / 13 بازدید