قطار رفت

مسافر ماند

چمدانش را برداشت

پناه گرفته زیر کلاه لبه دارش

پا در شهر جدید گذاشت

سلامی و لبخندی

طبق معمول هزاران روز پیش

سلام هایی و لبخندهایی طبق معمول همیشه

یک قهوه ی شیرین

گذشته را شست

قطار رفته بود

و مسافر

جا نمانده بود

میلی برای رفتن نبود

/ 1 نظر / 32 بازدید
...

... دلت که می لرزید من باچشام دیدم... تو زل تابستون چقدر زمستونه... هوا گرفته نبود دلم گرفت اون شب... به مادرم گفتم هنوز بارونه ... هنوز بارونه... قطار رد شدو رفت مسافرا موندن... مسافرا که برن قطار میمونه... توبرف بارونی قطار قلب منه... قلب شکسته من توبرف مدفونه... دونه به دونه غمی ریل به ریل شبم... غم توی خونه من هر شبومهمونه... بگو شب بخوابه من بیدارم... من شبو زنده نگه می دارم... یه شب که سردم بود به مادرم گفتم... هوا که سرد میشه یاد تو میفتم... طفلی دلش لرزید دلش دوباره شکست... تو زل تابستون توکوچه برف نشست... مسافرا شعرن تو برف وبارونی... قطار قلب منه چشمتوپنجره هاش... پنجره ها بستن مسافرا خستن... ببار تا دم صبح به فکر هیچی نباش... دونه به دونه غمی غصه به غصه شبم... کاشکی یه روز صبح شه کاش فقط ای کاش... ...