حفره ای در من است که رویاهای مرا می بلعد

از جنگلی دور سایه روشن وهم آلودی روی خاطرات من افتاده است

من کجا بوده ام

این همه سال چه می کرده ام 

یکی بیاید این شاخه ها را کنار بزند 

" حافظ موسوی"

- - - - - - - - - - -

درک من از زندگی درست کار نمی کند

اما همین بهانه ها کافی است

همین که حس کنی هنوز به نخ یویو وصلی

همین که ندانی بازیگری یا تماشاچی

" حافظ موسوی"

- - - - - - - - - -

"There will come a time when everybody will know why, for what purpose, there is all this suffering, and there will be no more mysteries. But now we must live."

The Three Sisters

Anton Chekhov

- - - - - - - - -

فلسفه ی ریاضی، فلسفه ی علم، فلسفه ی زبان، فلسفه ی ذهن ... 

شعر ولی فلسفه نداره .. خودش فلسفست .

/ 1 نظر / 16 بازدید