لباسهای گلدار را دوست دارم

نوشته دار

لباسهایی که شخصیت دارند

استایل دارند

حرف دارند

رنگی رنگیند

کوتاه خاصند

یا

بلند خاص

لباسهایی که از بغل شبیه عدسی محدب نصفه ام میکنند را خیلی دوست دارم

رنگ را دوست دارم

دیگر سیاه نمیپوشم

 

/ 1 نظر / 15 بازدید
تارا

دلنشین بود فقط اینکه من درست نفهمیدم چی به چی شد و کی به کی بود[نیشخند] دوست داشتی به من هم سر بنز