ما خوب بودیم

آن همه سال و روز و ثانیه

هنوز باورم نمی شود که ما چطور خوب بودیم آن همه روز و ماه و ثانیه

که سال شد و بعد سال ها شد و ما هنوز خوب بودیم

ما خوب بودیم باهم

ما خوبیم بی هم

من خیلی چیزها را نمی دانستم

تو زیادی می دانستی آن روزها

زیادی بزرگ بودی

و معشوق و محترم من بودی

به احترامت بگذار یک سیگار دود کنم 

...

من تو را دوست داشتم

هرکجای کره ی زمین که بودم

زیر خاک وقتی شنا می کردم دوستت داشتم

روی آب وقتی خوابیده بودم دوستت داشتم

روی شاخه ی درخت وقتی توت می چیدم دوستت داشتم

و روی کره زمین وقتی عنصر کشف می کردم دوستت داشتم

در سالن سینما وقتی فیلم می دیدم دوستت داشتم

در فستیوال موسیقی وقتی می رقصیدم دوستت داشتم

پستان گاوها را که می دوشیدم دوستت داشتم

و غذای هندی که می خوردم دوستت داشتم

شعر که می خواندم دوستت داشتم

و هرچیزی را که می دانستم دوستت داشتم

بزرگ شده ام ولی

بگذار به احترام این همه جا و این همه دوست داشتن یک سیگار دیگر دود کنم

...

تو باز می دانستی

و من بیشتر دهانم باز می ماند

تو باز می دانستی 

و من بیشتر دهانم از این آدم هایی که نمی دانستند ولی می رقصیدند

نمی دانستند ولی دوستم داشتند

نمی دانستند ولی می خندیدند

نمی دانستند ولی امیدوار بودند

نمی دانستند ولی در تلاش بودند

نمی دانستند ولی زندگی را می کردند

یا می دانستند ولی نمی دانستند که می دانند

یا می دانستند ولی نمی گفتند که می دانند 

و بکر بودند

و فکر می کردند

و نگاه می کردند

بیشتر دهانم باز می ماند

و تو باز می دانستی 

و من دیگر دهانم نه از دانسته های تو،

که از این همه حرکت و امید باز می ماند

و تو باز می دانستی

- الو سلام می دانی؟

- الو سلام نمی دانم.

- خداحافظ.

-خداحافظ.

و دانستن دیگر مقدس نبود

مثل پرستیدن گاو که دیگر مقدس نیست

مثل مسیح که دیگر آن تقدس را ندارد

و کسی دیگر تقدس ندارد

زمان می گذرد

زمانه هم

ما، هم.

بگذار قبل از ادامه اش

بگذار به احترام این همه دانسته هایت و این همه چیز، کل پاکت سیگار را دود کنم

...

...

...

ما خوب بودیم با هم

ما خوبیم بی هم

ما خوب بودیم بی هم

ما خوبیم بی هم

پاکت سیگار من تمام شده

و مگر می شود از این همه دانایی تو حرف زد و سیگار نکشید

پاکت سیگار من تمام شده و من می خواهم دیگر برقصم

و شعر بخوانم: 

ما خوب بودیم بی هم

ما خوب بودیم با هم

ما خوبیم بی هم

ما خوبیم بی هیچ نسبیتی.

 

/ 0 نظر / 24 بازدید