زوربا

...

و زوربا گفت : میدونی چرا دنیا انقدر آشفته شده ؟

- چون آدما حرفاشونو ناتموم میذارن ، چون نیکیهاشونو تکمیل نمیکنند .

/ 7 نظر / 7 بازدید
یک خط

و چون گاهی اصلا نه حرفی می زنند و نه کار نيکی انجام می دهند...

Liar

آدما حرفاشونو ناتموم ميذارن ، نيکيهاشونو تکميل نميکنند شايد به اين دليل که حس ميکنن مخاطبشون بهشون توجه نمیکنه شايدم به اين دليل که نميخوان ناراحتش کنن و شايد به اين دليل که به نظرشون حرفاشون و نيکيهاشون مهم نيست و شايد...

........

چشمانم را ببخش که بی اجازه ی تو نگاهت کردند و دلم را ببخش که بی اجازه ات لرزيد...

پاني

مرسی

پاني

هوم...انتخاب دلچسبی بود

?

ازدواج نيمی از ليوان است و با ان دين شما تکميل خواهد شد